Peroksisom

Peroksisom (lat. peroxysoma) — eukariotik hüceyrənin məcburi orqanelli.

Peroksisomun quruluş sxemi

Peroksisom müxtəlif metobolik funksiyaları olan orqanoiddir. Hidrogen peroksid (H₂O₂) istehsal edir.

Belçika sitoloqu Kristian de Dyuv tərəfindən 1965-ci ildə kəşf edilib.

ƏdəbiyyatRedaktə