Petrikor — (Petrichor) quru torpağa yağış yağdıqda əmələ gələn torpaq qoxusudur. Bu söz qədim yunanca πέτρα 'qaya' və ya πέτρος 'daş' və yunan mifologiyasında tanrıların qanı olan ἰχώρ adlı efir mayesindən yaranmışdır.

Xarici keçidlər

redaktə