Pikrobazalt - əsasi tərkibli vulkanik süxur. 40–60% olivin, 30%-ə qədər piroksen, 20–25% plagioklazdan, 5–6% filiz minerallarından və şüşəli əsas kütlədən ibarətdir. Narındənəli quruluşla səciyyələnir. Pikrobazalt şenfelzit növü intersertal quruluşlu olub, tərkibində olivin (53%), piroksen (16%), əsasi plagioklaz və qlobulit kristallarından (28%) ibarət şüşəli bazis, filiz mineralı və apatit (3%), bəzən biotit və bronzit iştirak edir. Sinonim: Ankaramit, Okeanit, Pikritli bazalt. Növ müxtəlifliyi: şenfelzit.

Həmçinin bax Redaktə

Mənbə Redaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.