Piksel (bəzən də pel, ing. pixel, pelpix element sözlərinin ixtisarıdır) [1]rastr qrafikasında ikiölçülü rəqəmsal təsvirin ən kiçik məntiqi elementi və ya təsviri formalaşdıran ekran matrisinin fiziki elementi. Piksel bölünməz düzbucaqlı və ya yumru formadan təşkil olunmuşdur və müəyyən rənglə xarakterizə edilir. Rastr kompüter təsviri sətirlər və sütünlarlar üzrə yerləşmiş piksellərdən ibarətdir. Həmçinin Pikseli səhvən işığa həssas matrisin (senselsensor element) elementi də adlandırırlar.

Rastr təsvirinin yaxınlaşdırılmış sahəsi: solda — böyütmə vaxtı alınmış ayrı-ayrı piksellər, sağda — bikubik interpolyasiya ilə hamarlanmış sahə.
Rastr təsvirinin yaxınlaşdırılmış sahəsi.
Piksellər üzərində qurma, nöqtələrdən istifadə, xətlər, hamarlamalar və s.
MK monitorunun matrisi

Təsvir nə qədər çox pikseldən ibarətdirsə, təsvirin keyfiyyəti də bir o qədər yüksəkdir. Əgər təsvirin miqyası böyüyürsə, piksellər böyük hissələrə çevrilir. İnterpolyasiya vasitəsilə pilləlilik hamarlamaq olar.

Mənbə

redaktə
  1. "Pixel — Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". 2017-06-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-11-18.