Pir Əli Bayandur bəyFəxrəddin Qutlu bəyin oğlu, Bingölün Kiğı kəndində hakimlik edirdi

Pir Əli Bayandur
bayraqKiğı hakimi
1389 — 1403
Sələfi Fəxrəddin Qutlu bəy
Xələfi Piltən bəy Bayandur
Şəxsi məlumatlar
Sülalə Ağqoyunlular
Atası Fəxrəddin Qutlu bəy
Anası Maria Komnenos
Uşağı

AiləsiRedaktə

Piltən bəy, Musa bəy, Nur Əli BayandurSara Xatunun atasıdır.[1]

  1. Faruk Sümer,“Doğu Anadolu‘da Moğol ve Türkmen Devirlerine Ait Bazı Tarihi Yapılar Hakkında Düşünceler”, Belleten, TTK, C.LIV, S.209–211, Ankara, 1991,s.632; Faruk Sümer,“Akkoyunlular”, Dİ A, C.2,İstanbul,1989, s.272