Piramida

Piramida (yunanca πυραμίς və ya πυραμίδος) — oturacağı çoxbucaqlı, qalan üzləri ortaq təpəyə malik üçbucaqlar olan çoxüzlü. Oturacaq çoxbucaqlısının bucaqlarının sayına görə piramidaları üçbucaqlı, dördbucaqlı və s. ayrırırlar. Piramida konusun xüsusi halıdır.

Dördbucaqlı piramida

XassələriRedaktə

  • Piramidanın həcmi: ;
  • Yan səthin sahəsi: 
  • Tam səthin sahəsi: 

Burada   - oturacağın sahəsi, H - piramidanın hündürlüyü, p - oturacağın yarımperimetri, h - piramidanın apofemidir.

İstinadlarRedaktə