Piridoksalfosfat — B qrupu vitaminləri suda həllolan və orqanizm üçün əvəzolunmaz vitaminlərdir. Bu qrupa B1,B2, B 3,B5, B6 ,B12 və foliy turşusu daxildir. B qrup vitaminləri, ilk növbədə B6 vitamini (piridoksin) neyrotrop maddələrə aid olub, MSS və periferik sinir sisteminin xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunurlar.

Haqqında redaktə

B6 vitamini amin turşularının sintezində, katabolizmində və nəqlində, yağların, zülalların mübadiləsində, qlyukoneoqenezdə, qlyukogenezdə, neyrotransmitterlərin sintezində, eritrositlərin mübadiləsində, lipid mübadiləsində və qlükoza metabolizmində iştirak edən fermentlərin kofermentidir (Combs G.F. 2008 ).

Ədəbiyyat redaktə

  • Старчина Ю.А. Ж.Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика 2009, 2, стр.84-87.
  • Combs G.F. The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health editor, —3rd ed. p.;Elsevier Academic Press publications U.S.A., 2008, Suite 400, Burlington, USA
  • Mooney S., Leuendorf J.E., Hendrikson C. et al. Vitamin B6 a long known compound of surprising complexity. Molecules., 2009, Vol.14 (1) – P.329–351.
  • Луцкий И.С.,Лютикова Л.В., Луцкий Е.И. Витамины группы В в неврологической практике. Междунар.неврол.ж.,2008,2,89-93

İstinadlar redaktə