Plüralizm (fəlsəfə)

fəlsəfə cərəyanı

Plüralizm - materialist monizmə zidd olaraq, kainatın və onun hadisələrinin əsasını bir çox müstəqil mənəvi əsaslar təşkil etdiyini iddia edən idealist fəlsəfi cərəyanı.

Həmiçinin baxRedaktə