94 neptuniumplutoniumamerisium
Sm

Pu

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə plutonium, Pu, 94
Qrup, Dövr, Blok , 7, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (244) q/mol
Elektron formulu [Rn] 5f6 7s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 639.4 °C
(912.5 K, 1182.9 °F)
Qaynama temperaturu 3228 °C
(3505 K, 5842 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Plutonium (Pu) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 94-cü element.