Politrop proses

Politrop proses - xüsusi istilik miqdarı dəyişməz qalan termodinamik prosesə deyilir.[1] İdeal qaz üçün bu düsturla yazılır: Politrop prosesin xüsusi halları bunlardır:

  • n = 0 : İzobar
  • n = 1 : İzoterm
  • n → ∞ : İzoxor
  • n =  : İzoentrop
Politrop proses

İstinadlarRedaktə

  1. Peter Stephan u.a.: Thermodynamik., S. 115 (Band 1: Einstoffsysteme, 18. Auflage).