Prens (Şahzadə), Avropa sülalələrində kral olmayan kişi üzvlərə verilən ümumi zadəganlıq tituludur. Osmanlı imperiyasındakı şahzadə tituluna uyğundur. Prenslər əksər ölkələrdə prenseslərlə ilə birlikdə taxt üçün növbəyə dururdular. Fransada vəliəhd prensi döfen adlandırırdılar. Qədim türklərdə Tigin sözü şahzadə sözünə müvafiq gəlir.