Primitivizm — XIX əsrdə yaranmış rəsm stili. Bir uşaqın yaradıcılığına və ya ibtidai dövrün təsvirlərinə bənzər formaları tərtib edən şəklin qəsdən sadələşdirilməsi daxildir. Bəzi tənqidçilərə görə, sadə sənətinin konsepsiyası "primitivizm" anlayışına deyil, birincisi qeyri-peşəkar, ikincisi, peşəkar rəsm stilidir.

 Niko Pirosmani — Aktrisa Marqarita (1909)

Primitivizmin ən məşhur nümayəndələri: Anri Russo, Niko Pirosmani, Pol Qogen və başqaları hesab oluna bilər.

Ədəbiyyat

redaktə

İngilis dilində

redaktə
 • Antliff, Mark and Patricia Leighten, "Primitive" in Critical Terms for Art History, R. Nelson and R. Shiff (Eds.). Chicago: University of Chicago Press, 1996 (rev. ed. 2003).
 • Blunt, Anthony & Pool, Phoebe. Picasso, the Formative Years: A Study of His Sources. Graphic Society, 1962.
 • Connelly, S. Frances. The Sleep of Reason: Primitivism in Modern European Art and Aesthetics, 1725–1907. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999.

 • Cooper, Douglas The Cubist Epoch, Phaidon in association with the Los Angeles County Museum of Art & the Metropolitan Museum of Art, London, 1970, ISBN 0-87587-041-4
 • Diamond, Stanley. In Search of the Primitive: A Critique of Civilization. New Brunswick: Transaction Publishers, 1974.
 • Etherington, Ben. Literary Primitivism. Stanford: Stanford University Press, 2018.
 • Flam, Jack and Miriam Deutch, eds. Primitivism and Twentieth Century Art Documentary History. University of California Press, 2003.
 • Goldwater, Robert. Primitivisim in Modern Art. Belnap Press. 2002.
 • Lovejoy, A. O. and George Boas. Primitivism and Related Ideas in Antiquity. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1935 (With supplementary essays by W. F. Albright and P. E. Dumont, Baltimore and London, Johns Hopkins U. Press. 1997).
 • Redfield, Robert. "Art and Icon" in Anthropology and Art, C. Otten (Ed.). New York: Natural History Press, 1971.
 • Rhodes, Colin. Primitivism and Modern Art. London: Thames and Hudson, 1994.
 • Solomon-Godeau, Abigail. "Going Native: Paul Gauguin and the Invention of Primitivist Modernism" in The Expanded Discourse: Feminism and Art History, N. Broude and M. Garrard (Eds.). New York: Harper Collins, 1986.

Rus dilində

redaktə
 • Авдеева В. В. Современное наивное искусство Германии: проблемы изучения // Известия Уральского государственного университета. — 2004. — № 33. — С. 230–238.
 • Прокофьев В. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени: К проблеме примитива в изобразительных искусствах // Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени [: сб.]. М.: Наука, 1983. С. 6–28
 • Юрков С. От лубка к "Бубновому валету": Гротеск и антиповедение в культуре "примитива" // Юрков С. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре: XI-начало XX вв. СПб.: Летний сад, 2003. С. 177–187. — ISBN 5-89740-083-0.

Xarici keçidlər

redaktə