Problem (q.yun. προβλήμα) — öyrənilməsini və həllini tələb edən mürəkkəb və praktiki situasiya; hansısa vəziyyətin, obyektin, qeyri-müəyyənliyin mürəkkəbliyinin nəzəri isahını gözləyən hal. Həllində əsas məsələ onun düzgün izah edilməsidir. Düzgün izah edilməyən problem onun istinad nöqtəsindən uzaqlaşmasına səbəb olur.[1]

Problem məsələdən onunla fərqlənir ki, onun həll üçün öz resursları yoxdur və kənardan dəstəyə ehtiyacı vardır.

Qarşılıqlı problemlərin məcmusu problematika adlanır.

Təsnifat redaktə

Bəşəriyyətin problemləri redaktə

  • ekologiya, sağlamlıq, qida, energetika, nəqliyyat problemləri;
  • demoqrafik problemlər;
  • təbiətin talan edilməsi;
  • planetə qarşı diqqətsizlik;
  • cinayətkarlıq;
  • regionların qeyri-bərabər inkişafı;
  • əmək bazarındakı problemlər;
  • ailə institunun problemləri;
  • yeni texnologiyaların tətbiqinin problemləri;

Proqnozlaşdırma imkanları redaktə

 • proqnazlaşdırıla bilinmir (təbii fəlakətlər, insan faktoru);
 • poqnozlaşdırılır.

Mürəkkəbliyi redaktə

 • problemin həlli bir çox problemlərin həllini tələb edir (məsələn, regionların qeyri- bərabərliyi)
 • həll edilir (məsələn, binanın təmiri)

Elmdə redaktə

Ədəbiyyatda redaktə

Biznesdə redaktə

İstinadlar redaktə

 1. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1970–1978.