Proloq yunanca πρόλογος — müqəddimə:

  • Proloq — Hər hansı mətnin, yazılı mülahizənin girişi;
  • Proloqpravoslav kitab qiraəti, o Sinaksaridə adlanır;
  • Proloq — çoxgünlük velosiped yarışmasıını kiçik start mərhələsi;
  • Proloq dili — məntiqi proqramlaşdırma dili.