Propan, C3H8Alkanlar sinfindən üzvi maddə. Təbii qazın tərkibində mövcuddur və neft məhsullarının parçalanması zamanı əmələ gəlir. Zəhərlidir.

Propan
Propan:kimyəvi formul
Propan: molekulların görünüşü
Ümumi
Kimyəvi formuluC3H8
Molyar kütlə44,1 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq0.5853@-45°C q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi−187,6 °S
Qaynama nöqtəsi−42,09 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.74-98-6
SMILESCCC

Fiziki xassələriRedaktə

Propan rəngsiz, iysiz qazdır. Suda çox az miqdarda həll olur. Qaynama temperaturu -42,1 °S. Buxar konsetntratları 2,1%-dən 9,5%-ə qədər olan hava ilə qatışığı partlayış təhlükəsi yaradır.

0,1 MPa təzyiqdə (760 mm c.süt.) öz-özünə yanma temperaturu 466°S-dir.


Kimyəvi xassələriRedaktə

Alkan sırasının digər nümayəndələri ilə eyni kimyəvi xassələrə malikdir (dehidridləşmə və s.).