Propilen

Propilen (C3H6) - alken sinfinə daxil olan doymamış karbohidrogendir.

Propilen
Propilen:kimyəvi formul
Propilen: molekulların görünüşü
Ümumi
Kimyəvi formuluC3H6
Molyar kütlə42.08 q/mol
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi− 185.2 °S
Qaynama nöqtəsi− 47.6 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.115-07-1
SMILESC=CC

XassələriRedaktə

Neftin krekinq və pirolizi zamanı alınan qazlar qatışığında olur və müxtəlif sintezlər üçün işlədilir. Propilendən texnikada ikili propil spirti, aseton, qliserin və başqa maddələr almaq üçün istifadə edirlər. Son vaxtlar müxtəlif şəraitdə polimerləşdirməklə propilenin müxtəlif polimerlərini alırlar. Bun lardan tetramerpropilen benzolla kondensləşdirilir və yuyucu maddələr almaq üçün işlədilir. Daha yüksəkmolekullu polipropilen isə xüsusi növ sintetik liflər və plastik materiallar almaq üçün əhəmiyyətlidir.

Halogenlərlə reaksiyasıRedaktə

 

HidrogenləşməsiRedaktə

Pt, Pd, Ni katalizatorlarının iştirakı ilə

 

Su ilə birləşməsiRedaktə

 

İzopropanol alınır.

Havada yanmasıRedaktə

 

OksidləşməsiRedaktə

 

ƏdəbiyyatRedaktə

  • А. И. Артеменко, Органическая химия, М.:Высшая школа — 1998
  • Б. Д. Степин, А. А. Цветков, Органическая химия, М.:Высшая школа — 1994

MənbəRedaktə

  • M.Mövsümzadə, P.Qurbanov "Üzvi kimya", Maarif-1983.