Prosedur

Prosedur — fəaliyyətin ardıcıllığı, məsələn: