Qüvvətli turşular

XQüvvətli turşular — yüksək pH-a malik turşular. Əksər qüvvətli turşular flüorsulfun turşusu ilə FSO3H kükürd-trioksid və ya lyuis turşularının qarışığı olur (əsasən Stibium-pentaflüorid). flüorsulfun turşusu ilə stibium-pentaflüoridin qarışığı sehrli turşu adlanır.[1][2] Həmççinin xlorid turşusunun xlorlaşmış karbohidrogenlərdə məhlulu da qüvvətli turşulardır.[3]

Qüvvətli turşulardan biri də, triflüormetansulfat turşusudur (texniki adı trimsilatdır) CF3SO3H. Trimsilat oksidləşdirici xüsusiyyətə malik deyil və hidroliz etmir. Onun bəzi xassələri bunlardır:[4][5][6][7]

 • qaynama temperaturu:162 °C
 • sıxlığı: 1,696 q/sm3
 • disosasiya sabiti:1,26 x 10−5

İstinadlarRedaktə

 1. Gillespie R.J., Accts. Chem. Res., 1, 202 (1968).
 2. Olah G.A., Science, 168, 1298 (1970).
 3. Baum K., J. Am. Chem. Soc., 92, 2927 (1970).
 4. Gramstad T.,Tidssker. Kjemi, Bergvesen Met., 19, 62 (1959);C. A., 54, 12739 (1960).
 5. Tiers G. van Dyke USA 3427336.
 6. Hansen R. L., J. Org. Chem. 30, 4322 (1965).
 7. A. Streitwieser, et al., J. Am. Chem. Soc., 90, 1598 (1968).

MənbəRedaktə

 • Arnold Gordon, Richard Ford., The Chemist’s Companion