Merge-arrows.svg Bu məqalə Qırmızı difelipeya məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Qırmızı felipeya - (lat. Phelipaea coccinea)

Qısa morfoloji təsviriRedaktə

Çoxillik, çox qısa tünd vəzili-tükcüklü bitkidir. Gövdəsi orta hissədə 3-6 mm diametrdə, birçiçəkli çicək saplaqlıdır (bəzən 2 çiçəkli). Kasacıq çox qısa vəzili-tükcüklü; dilimləri lansetvari, sivridir. Tacı (1,8) 2,5-4,5 (5) sm uzunluqda, parlaq-qırmızı rəngli, əsnəkdə 2 məxməri-qara büküklüdür. Tozcuqları çılpaq və ya azacıq tüklüdür.[1]

YayılmasıRedaktə

BQ qərbi, BQ şərqi, BQ Quba sahəsi, Xəzər sahili ovalığı, Qobustanın rayonlarında aşağı dağ qurşağından orta dağ qurşağına kimi yayılmışdır. Daşlı və çınqıllı yamaclarda bitir. Psephellus Cass. cinsi növləri üzərində bitir, parazitdir. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş nadir növdür və relikt növdür.[2]

  1. Validə M. Əlizadə, Naibə P. Mehdiyeva,Vüqar N. Kərimov, Aidə Q. İbrahimova BÖYÜK QAFQAZIN BİTKİLƏRİ (Azərbaycan) Bakı 2019
  2. Флора Азербайджана. Баку: Изд. АН Азерб.ССР, 1950-1961, Т. I-VIII.