Qədim Roma tanrıları

Qədim Roma mifologiyasına görə tanrılar bunlardır: