Qədim buzlaşma (rus. древнее оледенение, ing. ancient glaciation) — Yerin əsasən, son geoloji tarixi dövründə (Dördüncü dövrdə) böyük iz qoymuş (morenlər, kamlar, ozlar) və geniş əraziləri əhatə etmiş buzlaşmalar. Sement-ləşmiş buzlaq çöküntülərinin-tillitlərin mövcud olması daha qədimdə buzlaşmaların baş verdiyinə dəlalət edir. (məs: Şm. Amerikada, AfrikadaAvstraliyada Son Proterozoy, qədim Qondvana materikində Karbonun sonu Permin əvvəllərində buzlaşmalar)[1]

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə

  1. Qədim buzlaşma // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 162. ISBN 978-9952-453-14-0.