Qələvi süxur - əsas tərkib hissəsini feldşpatoidlər, qələvi piroksenlər və qələvi hornblendlər təşkil edən vulkanik və ya plutonik süxur. Feldşpatoidli və feldşpatoidsiz qələvi süxurlara ayrılır. Sonuncularda rəngli qələvi minerallar (piroksen, hornblend), biotit, bəzən çöl şpatları və olivin iştirak edir. Feldşpatoidli qələvi süxurlarda bir və ya bir neçə feldşpatoid (nefelin, kalsilit, sodalit, analsim, leysit, nozean, hayuin, kankrinit və b.), qələvi rəngli minerallar (piroksen, hornblend), olivin və bəzən çöl şpatları və biotit iştirak edir. Ultraəsasi, əsasi və orta tərkibli feldşpatoidli və orta tərkibli feldşpatoidsiz qələvi süxurlara ayrılır. Ultraəsasi plutonik qələvi süxurlara melilitolit və ultraəsasi foidolitlər; əsasi süxurlara-əsasi foidolitlər, qələvi qabbroidlər və əsasi feldşpatoidli siyenitlər; orta süxurlara-feldşpatoidli siyenitlər və qələvi siyenitlər (feldşpatoidsiz) ailələri aiddir. Ultraəsasi feldşpatoidli qələvi vulkanik süxurlara qələvi pikritlər, melilitlər, ultraəsasi foiditlər; əsasi süxurlara-əsasi foiditlər, qələvi bazaltoidlər, əsasi fonolitlər; orta süxurlara-fonolitlər, qələvi traxitlər (feldşpatoidsiz) ailələri aiddir.

Qələvi süxur
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.