Qəsr (dəqiqləşdirmə)

  • Qəsr (tikili) — özündə yaşayış və müdafiə funksiyasını birləşdirən əsasən orta əsrlərə aid zəngin feodallara (qraflara, knyazlara, hersoqlara, markizlərə, baronlara, xanlara ) məxsus istehkam tikili.
  • Qəsr (roman)Frans Kafkanın yazmağa başladığı, ancaq tamamlaya bilmədiyi romanı.
  • Qəsr qənd - İranın Sistan və Bəlucistan ostanının Nikşəhr şəhristanının Qəsr qənd bəxşində şəhər və bu bəxşin mərkəzi.