Qacet (ing. gadgetuyğun gələn, əlavə) və ya mini-proqramlar — əldə gəzdirilə bilən orijinal, qeyri-standart texniki qurğu. Qacet kimi əl fənəri, mobil telefonu, fləş götürülə bilər.

Xüsusiyyətləri

redaktə
  • Portativliyi! O az çəkidə olmalı və cibdə yerləşə bilinməlidir.
  • Funksiyalı . Müxtəlif funksiyaları yerinə yetirə bilməlidir. Məsələn, saat göstərməli, radioqəbuledicisi olmalı, pleyer kimi istifadə ediə bilməli, informasiya daşıyıcısı kimi istifadə edilə bilinməlidir.
  • Məhdud imkanlı. Onun özü sərəbəst funksiya yerinə yetirən olmamalıdır.

Ən populyar qacetlər

redaktə

Qacet qalereyası

redaktə