Qafqazşünaslıq (və ya Qafqazologiya) — Qafqaz xalqlarının tarixini, iqtisadiyyatını, ədəbiyyatını, dilini, dinini, fəlsəfəsini, etnoqrafiyasını, maddi və mənəvi mədəniyyətini öyrənən elmi biliklər məcmusu[1][2].

İstinadlarRedaktə

  1. Полиевктов М. А. Из истории русского академического кавказоведения XVIII века. // Известия Академии наук СССР. Сер. 7: Отд. общественных наук., 1935. — № 8. — С. 759—774.
  2. Орбели Р. Р. Кавказоведение. — Институт востоковедения АН СССР, 1972.