Qafqaz Albaniyası bayrağı

Aqvan tarixi əsərində müxtəlif alban əyanlarının bayraqları olması ilə bağlı məlumat vardır.

Alban ölkəsinin tarixi”ndə Alban çarı Urnayr və İran şahı II Şapurun təsviri olan miniatür

Aqvan tarixində məlumatlarRedaktə

Alban çarı Urnayrın döyüşlərdə parlaq şöhrətlər qazanıb, ermənilər arasında da bayrağını sancmışdı.[1]

Yepiskop Givtin Müqəddəs Vaçeyə "ilahi məziyyətlərlə dolu məktubu"nda qeyd edir: Sənin bayraqların səmalar bayraqlarıdır və sənin nizənin ucunda olan nur Günəşin şüaları kimi parıldayır.[2]

Cavanşirə Bizans imperatoru tərəfindən iki bayraq bağışlanmışdı. O, Albaniyayanın ilk çarlarına məxsus olan bütün kənd və mülklərini Cavanşirə irsən nəsildən-nəsilə keçmək şərtilə bağışladı və çar kimi bütün Şərq xalqına hökmran təyin etmişdi.[3]

Dəvdəkin Cavanşirin ölümü şərəfinə yazdığı şeirdə belə qeyd edilir:

Rum qeysəri, bir də Cənub hökmdarı tələsirdi.
Can atırdı görmək üçün bizim böyük hökmdarı.
Şərafətlə, ləyaqətlə, ən bahalı zər-zinətlə
Qarşılardı, salamlardı onlar bizim bayraqdarı.[4]

Varaz Trdatın çar seçilməsi ilə bağlı məlumat belədir: Katolikos və ölkənin bütün knyazları hamılıqla bu seçkini tələsik keçirməyə can atırdılar. Elə buradaca bütün əyanlar müxtəlif heyvan şəkilləri olan bayraqlarını açdılar, şeypurlar çalındı və Varaz Tiridatı qızıl qalxana otuzdurub onu tərifləyə-tərifləyə üç dəfə göyə atdılar.[5] Kamilla Treverin fikrincə, bu bayraqlarda əjdaha (və ya heraldik heyvan və quşlar) təsvir edilə bilərdi.[6]

Cavanşirin heykəliRedaktə

Arxeoloq Qara Əhmədovun fikrincə Cavanşirin heykəlinin altlığında olan aslan təsvirləri Cavanşirin hərbi bayrağındakı surətlərə işarədir.[7]

Urnayrın təsviriRedaktə

Aqvan tarixinə həsr edilmiş miniatürdə Urnayr və Sasanı hökmdarının başçılığ altında orduda 2 bayraq təsvir edilmişdir.

İstinadlarRedaktə

  1. Kalankatlı, 2006. səh. 42
  2. Kalankatlı, 2006. səh. 74
  3. Kalankatlı, 2006. səh. 211-212
  4. Kalankatlı, 2006. səh. 243
  5. Kalankatlı, 2006. səh. 249
  6. К. В. Тревер. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э.-VII в. н. э. — Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1959. — С. 339. — 389 с
  7. Rasim Əfəndi. Azərbaycan incəsənəti.

ƏdəbiyyatRedaktə