Qalça-qasıq siniri

Qalça-qasıq siniri
Bel kələfi sxematik
Bel kələfi sxematik
Bel kələfi və sinirləri: qalça-qasıq siniri aşağı və solda
Bel kələfi və sinirləri: qalça-qasıq siniri aşağı və solda
Latınca nervus ilioinguinalis
Qrey subyekt 212 952
Başlanır Bel kələfi (L1)
Dorlands/Elsevier 12565896

İstinadlar

redaktə