Qalaktikaların toqquşması

Qalaktikaların toqquşması — Kainatın qalaktikalar şəklində formalaşmasının ilk mərhələsində qalaktikalar bir-birinə yaxın olmuşdur. Ona görə də, qalaktikaların toqquşması və birləşmələri bu mərhələdə adi hal idi. Qalaktikaların toqquşması, adətən onların spiral qollarının böyüməsinə səbəb olur. Birbaşa toqquşmada qalaktikalar nəhəng bir qalaktikaya da çevrilə bilir.

Bizim Günəş sistemimizin daxil olduğu Süd yolu qalaktikası ən yaxın qalaktika qonşumuz olan Andromeda qalaktikası ilə rəqabətdədir. Bir neçə milyard il sonra iki qalaktika bir-biriiilə toqquşub ya daha da böyük qalaktikaya çevriləcək, ya da ulduz tozuna çevriləcək.

NASA araşdırmalarıRedaktə

NASA - ABŞ Aerokomik Araşdırmalar Mərkəzinin bu astronomik hadisə ilə bağlı xüsusi mülahizələri və modelləri vardır. Sağdakı şəkildə bu proses təsvir edilmişdir. Bu təsvirlər NASAnın vizuallaşdırmalarıdır və 7 mlrd il sonra günəş sistemi məhv olacağını iddia edir.

Aşağıda şəkildəki səkkiz fraqmentin izahı verilmişdir. Hər fraqment mülahizənin bir mərhələsinin vizual formasını ifadə edir.

Bu günkü gün

  • 2 milyard il sonra
  • 3.75 milyard il sonra
  • 3.85 milyard il sonra
  • 3.9 milyard il sonra
  • 4 milyard il sonra
  • 5.1 milyard il sonra
  • 7 milyard il sonra
  • Nəticə