Qalalı qırğını

Qalalı qırğını — Zəngəzurda baş vermiş Qalalı qırğınının günahkarları Stepan ŞaumyanAnastas Mikoyan olmuşdur.

Andranikin böyük ordusunun Gorus-Xınzirək-Dığ-Zabıx-Abdallar-Şuşa istiqamətində, Njde və Dronun Gorus-Xınzirək-Cicimli-Qaradağlı-Hadrut istiqmətində Zəngəzurdan Qarabağa aşa bilmədiklərini görən S. Şaumyan və A. Mikoyan üçüncü “Dəhliz” yolu açmaq fikrinə düşdülər. Bu dəfə “Martunindən Dəli Nəzərin dəstəsini Xozabirdə, Hadrutdan Tevonun dəstəsini Tağ kəndinə gətiztdirib ciddi təlim keçdikdən sonra Xozabird-Mizmin-Qalalı-Güləbird-Xınzirək-Gorus istiqamətində hərəkət etmək tapşırığı verdilər:

Bu vaxt Çingiz İldırımın Xəzər dənizində “Dalğa”, Zəngəzurda “Qartal” kəşfiyyat mərkəzi fəaliyyət göstərirdi.

“Qartal” kəşfiyyatı Araz çayı sahillərində olan Qumlax, Məmmədbəyli, Zilanlı, Ağalı, Xanlıq Fədai dəstələrinə xəbər verdi ki, Xudafərin körpüsündən Xozabirdə daşnakların silah aparacaq dəstəsini nəzarətə alsınlar. Mümkün qədər tərksilah etməyə çalışsınlar. Qalalı ətrafına lazımlı qüvvələrin çatdırılmasına görə, Tevonun dəstəsi gecə qəflətən hücum edib Qalalı camaatını qırıb, mal-qaranı yığıb apararkən Əlyanlı igidləri Sarı yoxuĢda onları mühasirəyə alıb, hamısını qırıb, malları əllərindən alırlar. Ardıclı yolda Pələng Rəsul o qədər güllə atır ki, qarşısında kiçik giliz yolu yaranır. O vaxt Rəsulu görənlər danıĢırlar ki, tüfəngin tətiyini çəkməkdən barmaqlarının əti də getmiş imiş. Məhz Əlyanlı igidlərinin qəhrəmanlığı sayəsində Zəngəzurdan Qarabağa üçüncü “Dəhlizin açılması” da boşa çıxdı