Qalaq sıralaması

Qalaq strukturundan istifadə etməklə verilənlərin sıraya düzülməsi alqoritmi redaktə

 
Təsadüfi qiymətlərlə doldurulmuş massivdə qalaq sıralamasının işləmə qaydası. İlk mərhələdə algorithm massivin elementlərini qalaq qaydalarına uyğun şəkildə düzür. Qalaq qaydasına uyğun ağac strukturu sıralama başlamazdan qabaq nümayiş edilir.

Qalaq sıralama alqoritmi (ing. heapsort) - massivin elementlərini qalağa yığmaqla həyata keçirilən sıralama qaydasıdır. İlk mərhələdə verilənlər ikilik qalaq qaydasında birincilik növbəsinə yığılır. İkinci addımda isə elementlər bir-bir növbədən götürülərək massivdə bunun nəticəsində boşalmış yerə yerləşdirilir. Alqoritmin işləmə vaxtı ən pis halda  -a bərabərdir