Qallium

31 sinkqalliumgermanium
Al

Ga

In
Ga-TableImage.svg
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə qallium, Ga, 31
Qrup, Dövr, Blok 13, 4, p
Xarici görünüşü
Ga,31.jpg
Atom kütləsi 69.723 q/mol
Elektron formulu [Ar] 4s2 3d10 4p1
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 29.7646 °C
(302.9146 K, 85.5763 °F)
Qaynama temperaturu 2204 °C
(2477 K, 3999 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Qallium (Ga) – D.İ.Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 31-ci element. Şüşəqablara nəmli bir görünüş verməkdə istifadə edilir. Şüşə üzərinə sürtüldüyündə, olduqca parlaq bir ayna meydana gətirir. Yarı dirijorların və tranzistor bənzəri cihazların istehsalında məşhur olaraq istifadə edilir. Həmçinin, kuartz termometrelerinlazer diodelərin istehsalında və xərçəng xəstəliyinin  təsbitində də istifadə edilir. Qallium arsenit, elektriki birbaşa işığa çevirə bilmə xüsusiyyətinə malikdir.

Qallium

Xarici keçidlərRedaktə