Qalxan (geoloji termin)

Qalxan və ya Sipər –platformanın kristallik, iri müsbət strukturu. Q. daxilində kristallik süxurlardan təşkil olunmuş, qırışıq əsas səthə çıxır. Q. adətən yer qabığının qalxmış hissəsinə uyğun gəlir. Termin birinci dəfə Avstriya geoloqu E. Züss (1885) tərəfindən təklif edilmişdir.[1]

İstinad siyahısı redaktə

  1. Qalxan (geoloji termin) // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 157. ISBN 978-9952-453-14-0.