Qamçıdaşıyanlar

Qamçıdaşıyanlar (lat. Mastigophora) – sarkomastiqoforlara aid sinif.

Bu sinfin əsas əlaməti bədəndə bir və ya bir neçə qamçının olmasıdır. Qamçılar hərəkətə xidmət edir. Bədən örtüyü vardır və buna görə də əksəriyyəti sabit bədan formasına malikdir. Avtotrof və heterotrof yolla qidalanırlar. Sərbəst yaşayan və parazit nümayəndələri vardır. Hazırda 6-8 min. növü vardır.