Qanunauyğunluq — Real dünyanın vacib, əsaslı və təkrarlanan hallarının qarşılıqlı əlaqələri. Cəmiyyətin, təbiətin və mənəvi dünyanın hallarının inkişaf və oturuşmasının mərhələ və formalarını müəyyən edən sistem. İstisnaya əks vəziyyət.

Ümumi, xüsusi və universal qanunauyğunluq vardır.