Qapan (dəqiqləşdirmə)

Qapan bu mənalarda gələ bilər: