Qarğabazar kənd məktəbi

Qarğabazar kənd məktəbi — 1883-cü ildə yaranmış məktəb.

Qarğabazar kənd məktəbi
Qarğabazar məktəbi.JPG
Əsası qoyulub 17 oktyabr 1883
Şəhər Bakı

TarixiRedaktə

Füzuli rayonundakı Qarğabazar kənd məktəbinin əsası 1883-cü il oktyabr ayının 17-də qoyulmuşdur. Məktəb kəndin imkanlı sakinlərindən olan Allahverdi bəy Ağayevin beş otaqdan ibarət xüsusi binasında yerləşirdi. Təmannasız olaraq məktəb üçün ayrılmış bu binada dərs otağı, ətraf kəndlərdən gələnlər üçün yaşayış yeri, kitabxana vardı. Tiflisdə nəşr edilən "Meditsiniski sbornik" məcmuəsinin 1889-cu ildə buraxılmış nömrəsində dərc olunmuş "Yelizavetpol quberniyası Cəbrayıl qəzasının tibb topoqrafik oçerki" adlı məqalədə yazılır: "Qarğabazarın birsinifli məktəbində 30 şagird oxuyur. Onların hamısı müsəlmandır. Məktəb ikimərtəbəli evdə yerləşir, ümumi sahəsi 200, 70 arşındır".

İlk dəfə on iki şagird ilə dərsə başlayan Qarğabazar kənd məktəbində şagirdlərin sayı ildən-ilə artmışdır. Belə ki, məktəbdə 1887-ci ildə 28 nəfər, 1889-cu ildə 30 nəfər, 1890 və 1894-cu illərdə isə 48 nəfər təhsil almışdır. Şagirdlərin sayı həmin vaxtlarda Qarğabazarın qonşuluğundakı Qaradağlı, Qarakollu, Saracıq, Qoçəhmədli, Cuvarlı və başqa kəndlərdən gələn uşaqların hesabına artmışdı.

XIX əsrin sonunda Qarğabazar məktəbi şagirdlərin sayına görə Qarabağın Ağcabədi, Gülbalı, Lənbəran, Bərdə, Xankəndi, Qarabulaq (Füzuli) və digər kənd məktəblərindən çox irəlidə idi. Milli tərkibinə görə şagirdlərin böyük əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi. 1893-1894-cü illərdə burada oxuyan 37 nəfər şagirddən 36 nəfəri azərbaycanlı, ancaq bir nəfəri erməni idi.

Qarğabazar məktəbində təhsil alanların əksəriyyəti yoxsul ailələrdən çıxmışdı. Məktəbin ilk müəllimi Əliş bəy Tahirov olmuşdu. Əliş bəy Tahirov Şuşa şəhər məktəbini bitirib, Zaqafqaziyada Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə qəbul olunmuşdu. 1883-cü ildə seminariyanı bitirən Əliş bəy Tahirov 1884-cu il yanvar ayından Qarğabazar kənd məktəbində müəllimlik etməyə başlamışdır. Ə. Tahirov təkcə dərs deməklə kifayətlənmirdi. O, şagirdlərin ictimai–faydalı əməyə hazırlanmasına da xüsusi diqqət yetirirdi. Bu da əlamətdardır ki, məktəb açılan ildə burada kitabxana da təşkil olunmuşdu və Tiflis, Peterburq və başqa şəhərlərdən müntəzəm olaraq qəzet və jurnallar alınırdı.

Ə.Tahirovun ən böyük xidmətlərindən biri də şagirdlər üçün dərslik tərtib etməsiydi. Həmin dərsliyin əlyazması hazırda Respublika Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Qori seminariyasının məzunlarından Musa QuliyevSəlim Əfəndiyev də Qarğabazar məktəbinin müəllimləri arasında görkəmli yer tutmuşlar.

MəzunlarıRedaktə

MənbəRedaktə

  • Ənvər Çingizoğlu, Qarabağda maarif, Bakı: Zərdabi LTD, 2013, 288 səh.


İstinadlarRedaktə