Qara zeytun - Azərbaycanın yerli zeytun sortlarından biri.

Qara zeytun
Elmi təsnifat
XƏTA: latin parametri doldurulmayıb.
Beynəlxalq elmi adı
XƏTA HAQQINDA MƏLUMAT
Bu parametr doldurulmayıb: latin

Ağacı iridir. Şarşəkilli, bir qədər dağmıq çətirə malikdir. Meyvələri tam yetişdikdə qara rəngli olur. Oval formalıdır, qeyri-simmetrikdir. Budaqda tək-tək yerləşirlər.

Meyvələr saplağa mölıkəm birləşmişdir. Meyvənin qabığı nazikdir, lakin bərkdir. Meyvənin ləti açıq mirvari rə- ngdədir. Lət meyvənin 86-87% -ni təşkil edir. Yağhlıq 68-71,8% təşkil edir.

Meyvələri orta və orta-iri ölçülüdür. Meyvənin uzunluğu 2,6-2,9 sm, diametri 1,8-2,0 sm, çəkisi 6-6,5 q-dır.

Çəyirdəyi ortadır. Çəkisi 0,7-0,8 q-dır.

İyun ayınm birinci yarısmda çiçəkləyir.

Xüsusiyydti: universal sortdur, orta və yaxud orta-gec yetişəndir, şaxtaya davamlılığı Azərbaycan zeytunu sortuna yaxındır.

Həmçinin bax

redaktə