Qaraağac nahiyəsi

Qaraağac nahiyəsiQarabağ ərazisində yerləşən qədim məntəqə. Hazırkı AğdamAğcabədi bölgələrinin ərazisində yerləşib.

TarixiRedaktə

F.R.Xunci Sultan Yaqubun hakimiyyəti dövründən danışarkən yazır ki, o qış dövrünü ya Təbrizdə, ya da Qarabağda Qaraağacda keçirirdi. [1] [2] Ağqoyunlu tarixçisinin sözlərinə görə, Qaraağac "Təll Sultanın ətəklərində yerləşirdi və zirvəsi düşərgənin ortasında ulduzlara yüksəlirdi. Təəccüblüdür ki, meşənin ortasında ətrafı düzənlik olan belə bir zirvə necə yüksəlmişdi" [3][4] Ağqoyunlu tarixçisi F.R.Xuncinin məlumatlarından məlum olur ki, bu ərazi Sultanbud torpaqlarında yerləşmişdi. Çünki, Qaraağaca gələn hökmdarı "Sultanbud torpaqları yenicə çiçək açmış gül-çiçəkləri ilə salamlamışdı".[5] [6] Nəzərə almaq lazımdır ki, Ağqoyunlu tarixçisinin xatırlatdığı Sultanbud torpaqları Bərdə-Ağdam yolundan şərqdə yerləşirdi.

Səfəvilər hakimiyyəti dönəmində Ağcabədi bölgəsi Qaraağac nahiyəsinə aid idi.

1593 cü ildə Osmanlı İmperiyasının Gəncə-Qarabağ əyaləti Xaçın sancağı inzibati–ərazi nahiyə

1593-cü ildə qələmə alınan Osmanlı vergi dəftərində Qaraağac nahiyəsinə bağlı kəndlərin siyahısı verilib. Həmin kəndlər bunlar idi:

 • Ağca kənd
 • Tuğullat
 • Qutni
 • Səralan
 • Xatunabad
 • Əlki
 • Köratuz
 • Sarımusa
 • Kələbəddin
 • Cüneydi
 • Qarabağ-Yekəcik
 • Bənövşəliabad
 • Mübarəkabad
 • Həsən Əgrə
 • Nəhri Mübarəki
 • Arazbun
 • Miyanəci
 • Hacıbəy Murad
 • Öpməcə
 • Usunçayı
 • Ataşa
 • Xuraman
 • Qızqala
 • Mustafa
 • Mustafa Molla Məhəmməd
 • Baban Abdal
 • Xaçıqan

[7]1725-ci ildə qələmə alınan Mirzə Səmianın "Təzkirət əl-müluk" əsərinə görə Qarabağ bəylərbəyiliyi dövlətə 286149 tümən 435 dinar vergi ödəyirdi. Bu miqdardan Qaraağac qəzasının üzərinə düşən pay göstərilən kimidir.

 • 1.Qaraağac ………………………….636 tümən 5434 dinar vergi. Qaraağac hakimi 210 nəfərlik dəstəyə malik idi.

Qaraağac nahiyəsi Osmanlı dönəmində, 1727-ci ildən sonra Bayat nahiyəsi adlandı.

İstinadlarRedaktə

 1. Xunci F.R.Tarixi-Aləm arayi-Əmini, S. 119;
 2. Efendiev O.A. Karabax v sostave..., s. 63.
 3. Xunci F.R.Gös.əsəri, s. 101;
 4. Efendiev O.A. Karabax v sostave..., s. 63.
 5. Xunci F.R. Gös.əsəri, s. 101;
 6. Efendiev O.A. Karabax v sostave..., s. 63.
 7. "Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri", Istanbul Başbakanlıq Arşivi, Tapu № 699.

MənbəRedaktə

 • Ənvər Çingizoğlu. Birinci Kəbirli mahalı. "Soy" dərgisi, 2 (22), 2009, səh. 91-104.

Həmçinin baxRedaktə