Qarabağ xan sarayı (dəqiqləşdirmə)

Qarabağda xan ailəsi üzvlərinə məxsus saraylara verilən ümumi addır. Bu ad daha çox Pənahəli xanın sarayına aid edilsə də, bəzən xan ailəsinə aid digər saraylar da belə adlandırılırdı.