Qarabulaqlılar — Naxçıvanda yaşamış türk tayfası

Haqqında redaktə

Naxçıvanın Kəngər tayfasından olmuşlar( bax Kəngərlər). XVIII-XIX əsrin ortalarına aid bəzi mənbələrdə Naxçıvan mahalında yaşayan kəngər mənşəli bir sıra qol və tirələrin içərisində qarabulaq nəslinin adı çəkilir. Azərbaycan hökmdarı Nadir şah 1736-1747 Naxçıvandakı Qarabulaqlılara inzibati cəhətdən öz aralarından çıxmış vəkil və ağsaqqallar rəhbərlik edirdi. Naxçıvan diyarının və Dərələyəz mahalının bir sıra kəndində yaşamış Qarabulaqlılar maldarlıqla məşğul olmuşlar.

Mənbə redaktə

  • Naxçıvan Ensiklopediyası. Bakı. 2002. səh. 254. ISBN 5-8066-1468-9.