Qarakövsərlilər

QarakövsərlilərNaxçıvanda yaşamış türk tayfası

Haqqında redaktə

Kəngər tayfasından olmuşlar (bax Kəngərlər). XVIII əsr-XIX əsrin ortalarına aid bəzi mənbələrdə Naxçıvan mahalında yaşayan kəngər mənşəli bir sıra qol və tirələrin içərisində qarakövsər nəslinin adı çəkilir. Azərbaycan hökmdarı Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti dövründə 1736-1747 Naxçıvandakı Qaradkövsərlilərə inzibati cəhətdən öz arakarında çıxmış vəkil və ağsaqqallar rərbərlik edirdi. Naxçıvan diyarının və Dərələyəz mahalının bir sıra kəndində yaşamış Qarakövsərlilər maldarlıqla məşğul olmuşlar.

Mənbə redaktə

  • Naxçıvan Ensiklopediyası. Bakı. 2002. səh. 257. ISBN 5-8066-1468-9.