Qayığabənzər sümük

Qayığabənzər sümük (lat. os scaphoideum, os naviculare manus —BNA) — əlin bilək nahiyəsinə aid sümüklərdən biri. Onun mil sümüyünə məxsus çıxıq səthi, trapesiyayabənzər, trapesiyaşəkilli, başlı sümüklərə məxsus aşağı və Aypara sümüyə məxsus içəri oynaq səthləri vardır. Qayığabənzər sümüyün bayır tərəfində lat. tuberculum ossis scaphoidei, tuberculum ossis navicularis — BNA adlı qabarcığa təsadüf edilir.

Qayığabənzər sümük
Scaphoid bone (left hand) 01 palmar view.png
Gray221.png
Əl sümükləri
Latınca os scaphoideum
Qrey subyekt 54 221
MeSH Scaphoid+Bone
Dorlands
/ Elsevier
    
12598675

MənbəRedaktə

  • Prof. K.Ə. Balakişiyev, İnsanın Normal Anatomiyası, I cild, "MAARİF" Nəşriyyatı, Bakı - 1971