Qaynarca

Təxəllüslər
Digər
  • Kiçik Qaynarca sülhü
  • Qaynarca — Dəvəçi rayonu ərazisində palçıq vulkanı.
  • Qaynarca — Mingəçevirdə, Kür çayı ilə Yevlax-Şəki avtomobil yolu arasında algaq dağ silsiləsinin bir hissəsinin adı.
  • Qaynarca — Xızı rayonu ərazisində şirinsulu, axarlı kiçik göl.