Qazançı

dəqiqləşdirmə səhifəsi
Azərbaycanda
Ermənistanda
Digər
  • Qazançı — İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, indi Artik rayonunda dağ.