Qeyri-adi — nadir halda rast gəlinən, sistemə salınmamış, insanlarda təəccüb doğuran, təkrarlanmayan, ənənələri ya az, ya heç olmayan, tez-tez dəyişilən, rastlaşanda maraq doğuran, istisna, standartdan fərqlənən, qeyri-adiliyi ilə seçilən hal, vəziyyət, insan, situasiya və s.

Həmçinin bax redaktə

Ədəbiyyat redaktə

  • С.И.Ожегов. Словарь русского языка. Москва, изд. "Русский язык", стр.348.