Qley - Q.N.Vısotski tərəfindən işlənmişdir[1].

XüsusiyyətiRedaktə

Torpaq profilinin struktursuz azməsaməli hissəsi yaşıl, mavi, tünd göy, yaxud göyümtül pas rəngli olur. Bataqlaşmış və bataqlıq torpaqlarda oksigenin torpağa çətinliklə daxil olduğu və ya heç daxil olmadığı şəraitdə torpağın qleyləşməsi nəticəsində əmələ gəlir.

 
Distribution of Gleysols

Qleyli torpaqlarRedaktə

İkivalentli dəmir birləşməsinin olmasından irəli gələrək, torpaq horizontu mavi-tünd göy, yaxud yaşıl rənglidir. Dayanıqlı rütubətlilik şəraitində güclü inkişag etmiş qleyləşmə prosesi nəticəsində formalaşır.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Quliyev İ.Ə.Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası Bakı 2014