Qlutamin

Qlutamin — standart genetik kodlaşdırmada mövcud 20 aminturşulardan biri. Protein sintezi və böyrəklərin turşu mühitinin tənzimlənməsi kimi funksiyaları vardır.

Qlutamin: Kimyəvi quruluşu
Qlutamin: 3D modeli