Qorqonlar (yun. Γοργώ, Γοργών, γοργός- «zalım, dəhşətli, qəddar qadın») — qədim yunan mifologiyasında xtonik dəniz tarısı Forkiya və onun bacısı Ketonun ilan saclı (başlı) qızları:
Evriala (yun. Εὐρυάλη — «uzağa tullanan»),
Sfeno (yun. Σθεινώ - «qadir»),
Meduza (yun. Μέδουσα — «davakar, susamış»)

Geya------>Pont
(dəmiz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavmant+Elektra
 
Forkiy
 
EvribiyaKriosNerey+Dorida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İrida
Harpiyalar
 
Qorqonalar
Qraylar
 
Pallant
Astrey
Pers
Nereidalar