Qoturbulaq

  • en:Qotur Bolagh — İranda kənd.
  • Qoturbulaq (Krasnoselo) — Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, indi Çəmbərək (Krasnoselo) rayonunda kənd.
  • Qoturbulaq (Loru) — Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, indi Cəlaloğlu (Stepanavan) rayonunda kənd.
  • Qotur — İrəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında, indiki Abaran rayonu ərazisində kənd.
  • Qotur bulağı — İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, indi Vedi rayonunda bulaq.
  • Qoturlu (bulaq) — Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun ərazisində müalicəvi əhəmiyyətli mineral bulaq.
  • Qotursu — Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, indi Gorus rayonunda bulaq.
  • Qoturtəpə — İndiki Ermənistanda dağ.