Qrakxus qardaşlarının islahatları

Məşhur Qədim Roma islahatçıları Tiberi Semproni QrakxusQay Semproni Qrakxus.

Tiberi Semproni Qrakxus

redaktə
  Əsas məqalə: Tiberi Semproni Qrakxus

Tiberi Semproni Qrakxus (e.ə.162 - e.ə.133) — məşhur Qədim Roma siyasi xadimi. Qədim Romada torpaq islahatların təşəbbüskarı olan iki qardaşdan biri. Qay Semproniy Qraqxusun böyük qardaşı.

Qay Semproni Qrakxus

redaktə
  Əsas məqalə: Qay Semproni Qrakxus

Qrakxus qardaşlarının islahatlarının əhəmiyyəti

redaktə

Qrakxların islahatlarının əhəmiyyəti böyük idi. Onların əsas nəticəsi siyasi böhranın və silahlı mübahisənin başlaması idi. Qrakxlar həll edilməsi vacib olan bir sıra qanun layihələri irəli sürdülər: müttəfiqlər məsələsi, aqrar məsələ, əyalətlərin idarəsi, məhkəmələrin yenidən təşkili və s. Qrakxlar hərəkatı demokratik hərəkatın təzahürü idi, ancaq onun zəif yerləri də aşkar olundu. Buna baxmayaraq romalıların və italiklərin geniş təbəqləri bu mübarizəyə cəlb olundular. Qrakxçı hərəkatı yeni siyasi stil yaratdı, xalq yığıncağına arxalanan siyasət. Belə növ siyasilər -populyarlar adlandırılırdı. Onlar çeşidli idi, lakin müəyyən ümumilikləri vardı. Mübahisə yeni mərhələyə qədəm qoydu.

İstinad

redaktə
  • История древнего мира. Упадок древних обществ. Главная редакция восточной литература. Москва 1989 səh. 25-28